;

Podpora charit

PostavMĚ.cz pomáhá

Internetový obchod s dřevěnými stavebnicemi Postav MĚ se hlasí k občanské solidaritě a chce pomáhat těm, kdo naší pomoc potřebují. Rozhodnutí komu věnovat 2% z nákupu necháváme na Vás. V objednávce pod zadáním Vaší adresy je k dispozici textové pole, kam stačí uvést název charitativní organizace.

Ve stručnosti představujeme 3 charitativní organizace, které si získali naší důvěru.


Krása pomoci

web: http://www.info.krasapomoci.cz

Krása pomoci o.p.s. byla založena Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci.
Nadace tak chce nad rámec nadační činnosti realizovat vlastní projekty, a mít možnost reagovat na aktuální potřeby seniorů a aktivně přispívat k řešení jejich situace ve společnosti.


Kapka naděje

web: http://www.kapkanadeje.cz 

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol v následujích oblastech: 

  • Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod
  • Pomoc v oblasti psychosociální péče
  • Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky
  • Podpora vědeckých aktivit
  • Podpora regionálních nemocni

 

Pomocné tlapky

web: http://www.pomocnetlapky.cz/

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním. 


V případě, že do objednávky neuvede zákazník název charity, částku z 2% rovnoměrně rozdělíme mezi všechny tři organizece uvedené výše.

Záznamy nebyly nalezeny...